พิธีปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการสำหรับข้าราชการตำรวจ รุ่นที่ 1

31 มี.ค. 58 พิธีปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการสำหรับข้าราชการตำรวจ รุ่นที่ 1 โดยนายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม นายอำเภอจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานและมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ที่ผ่านการอบรม