มอบเกียรติบัตรข้าราชการตำรวจให้บริการดีเด่น

พ.ต.อ.วีรชาติ คูหามุข ผกก.สภ.จุฬาภรณ์ มอบเกียรติบัตรแก่ จ.ส.ต.ประสาน ช่วยเกื้อ ข้าราชการตำรวจให้บริการดีเด่น ด้านอำนวยการ รอบ 3 เดือน

พ.ต.อ.วีรชาติ คูหามุข ผกก.สภ.จุฬาภรณ์ มอบเกียรติบัตรแก่ ด.ต.วิทยา คงหนูเกตุ ข้าราชการตำรวจให้บริการดีเด่น ด้านสอบสวน รอบ 3 เดือน

พ.ต.อ.วีรชาติ คูหามุข ผกก.สภ.จุฬาภรณ์ มอบเกียรติบัตรแก่ ด.ต.วิโรจน์ จันทร์หอม ข้าราชการตำรวจให้บริการดีเด่น ด้านสืบสวนสอบสวน รอบ 3 เดือน

พ.ต.อ.วีรชาติ คูหามุข ผกก.สภ.จุฬาภรณ์ มอบเกียรติบัตรแก่ ร.ต.ท.เอกชัย ดำน้อย ข้าราชการตำรวจให้บริการดีเด่น ด้านป้องกันปราบปราม รอบ 3 เดือน