โรงเรียนวัดสำนักขันดูงานด้านจราจรและยาเสพติด

11 ก.พ. 58 คณะลูกเสือโรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบและโรงเรียนวัดสำนักขัน เดินทางไกลมา สภ.จุฬาภรณ์ เพื่อดูงานด้านจราจรและยาเสพติด