มอบชุดเครื่องแบบให้แก่อาสาสมัครตำรวจชุมชนตำบลทุ่งโพธิ์

1 ส.ค. 60 เวลา 08.15 น. นายสมพร ศรีเพชร ประธาน กต.ตร.สภ.จุฬาภรณ์ และนายชัยยันต์ ขุนทอง ตัวแทน กต.ตร.สภ.จุฬาภรณ์ มอบชุดเครื่องแบบให้แก่อาสาสมัครตำรวจชุมชนตำบลทุ่งโพธิ์ ที่ช่วยเหลือในกิจการงานของตำรวจ สภ.จุฬาภรณ์