พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธิเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

4 ก.ค. 58 พ.ต.อ.วีรชาติ คูหามุข ผกก.สภ.จุฬาภรณ์ พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.จุฬาภรณ์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธิเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ หอประชุม อำเภอจุฬาภรณ์