มอบเกียรติบัตร

พ.ต.อ.วีรชาติ คูหามุข ผกก.สภ.จุฬาภรณ์ มอบเกียรติบัตรแก่ จ.ส.ต.ประสาน ช่วยเกื้อ ข้าราชการตำรวจให้บริการดีเด่น ด้านอำนวยการ รอบ 6 เดือน

พ.ต.อ.วีรชาติ คูหามุข ผกก.สภ.จุฬาภรณ์ มอบเกียรติบัตรแก่ ด.ต.พีระ เรืองช่วย ข้าราชการตำรวจให้บริการดีเด่น ด้านป้องกันปราบปราม รอบ 6 เดือน

พ.ต.อ.วีรชาติ คูหามุข ผกก.สภ.จุฬาภรณ์ มอบเกียรติบัตรแก่ ร.ต.ท.ประจำ เหมทานนท์ ข้าราชการตำรวจให้บริการดีเด่น ด้านสอบสวน รอบ 6 เดือน

พ.ต.อ.วีรชาติ คูหามุข ผกก.สภ.จุฬาภรณ์ มอบเกียรติบัตรแก่ ร.ต.ท.พิเชษฐ์ คงชู ข้าราชการตำรวจให้บริการดีเด่น ด้านสืบสวน รอบ 6 เดือน