สวป.สภ.จุฬาภรณ์ ร่วมกันแถลงข่าว การสนธิกำลังกับทหาร ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายอาวุธสงคราม อาวุธปืน

วันที่ (๑๓ มี.ค.๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เกียรติพงศ์ ขาวสำอาง ผบก.ภ.จว.นศ.,พ.ต.อ.ภิญโญ หวลกสินธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.นศ.,พ.ต.อ.วีรชาติ คูหามุข ผกก.สภ.จุฬาภรณ์,พ.ต.ท.ฉลอง คงอินทร์ รอง ผกก.ป.สภ.จุฬาภรณ์,พ.ต.ท.พิทักษ์พล สมพงศ์ สว.สส.สภ.จุฬาภรณ์,พ.ต.ต.เผ่าเทพ เรืองเต็ม สวป.สภ.จุฬาภรณ์ ร่วมกันแถลงข่าว การสนธิกำลังกับทหาร ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายอาวุธสงคราม อาวุธปืน ผลการตรวจค้นปรากฎว่าได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาดังนี้
๑.นายสมทบ เดโช พร้อมของกลาง อาวุธปืนลูกซองยาวจำนวน ๑ กระบอก กระสุน ๑๘ นัด พืชกระท่อม ๗ กก.
๒.นางทรงศรี ย่องนุ่น พร้อมของกลาง อาวุธปืนขนาด .๓๕๗ จำนวน ๑ กระบอก กระสุน ๑๖ นัด
๓.นายบวน เกิดเมฆ ของกลาง อาวุธปืน .๓๘ จำนวน ๑ กระบอก กระสุน .๓๘ จำนวน ๖ นัด
๔.นายสาคร มุสิกะ ของกลาง กัญชาแห้ง ๐.๑๘๐ กรัม อาวุธปืนยาวแก็ปไทยประดิษฐ์ จำนวน ๑ กระบอก เครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง ใบเลื่อย ๒ ใบ
๕.นายเสริมวิทย์ มากแก้ว ของกลาง อาวุธปืน .๔๕ จำนวน ๑ กระบอก กระสุนขนาด .๔๕ จำนวน ๗ นัด อาวุธปืนอัดลม จำนวน ๑ กระบอก ยาแก้ไอ เอ คลอดิลไซรัป จำนวน ๘๕ ขวด พืชกระท่อม ๕ กก.

มอบเกียรติบัตร

พ.ต.อ.วีรชาติ คูหามุข ผกก.สภ.จุฬาภรณ์ มอบเกียรติบัตรแก่ จ.ส.ต.ประสาน ช่วยเกื้อ ข้าราชการตำรวจให้บริการดีเด่น ด้านอำนวยการ รอบ 6 เดือน

พ.ต.อ.วีรชาติ คูหามุข ผกก.สภ.จุฬาภรณ์ มอบเกียรติบัตรแก่ ด.ต.พีระ เรืองช่วย ข้าราชการตำรวจให้บริการดีเด่น ด้านป้องกันปราบปราม รอบ 6 เดือน

พ.ต.อ.วีรชาติ คูหามุข ผกก.สภ.จุฬาภรณ์ มอบเกียรติบัตรแก่ ร.ต.ท.ประจำ เหมทานนท์ ข้าราชการตำรวจให้บริการดีเด่น ด้านสอบสวน รอบ 6 เดือน

พ.ต.อ.วีรชาติ คูหามุข ผกก.สภ.จุฬาภรณ์ มอบเกียรติบัตรแก่ ร.ต.ท.พิเชษฐ์ คงชู ข้าราชการตำรวจให้บริการดีเด่น ด้านสืบสวน รอบ 6 เดือน

พิธีปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการสำหรับข้าราชการตำรวจ รุ่นที่ 1

31 มี.ค. 58 พิธีปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการสำหรับข้าราชการตำรวจ รุ่นที่ 1 โดยนายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม นายอำเภอจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานและมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ที่ผ่านการอบรม

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธิเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

4 ก.ค. 58 พ.ต.อ.วีรชาติ คูหามุข ผกก.สภ.จุฬาภรณ์ พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.จุฬาภรณ์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธิเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ หอประชุม อำเภอจุฬาภรณ์